23 stycznia


 

Patron dnia 23 stycznia


 błogosławionych

13 męczenników z Pratulina

(+24.01.1874)


Car Aleksander II podpisał program likwidacji Kościoła unickiego, co miało doprowadzić do wcielenia unickiej diecezji chełmskiej do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Księży sprzeciwiających się carskim reformom usuwano z parafii, zsyłano lub więziono. W Pratulinie po wywiezieniu proboszcza parafianie przeciwstawili się przekazaniu świątyni duchownemu prawosławnemu.


24 stycznia 1874 w rozkazu carskiego gubernatora wojsko rosyjskie otworzyło ogień do parafian modlących się przed świątynią skonfiskowaną przez zaborcę na rzecz prawosławia.  Miejscowi unici świadomi zagrożenia życia udali się pod świątynię, by jej bronić.


W czasie modlitwy rozstrzelani zostali: Wincenty Lewoniuk (25 lat), zginął od pierwszej salwy karabinowej, Daniel Karmasz (48), podczas obrony Kościoła stał na czele z krzyżem, który przechowywany jest w Pratulinie po dzień dzisiejszy, Łukasz Bojko (22) podczas obrony świątyni bił w dzwony, Konstanty Bojko (49), Konstanty Łukaszuk (45), Bartłomiej Osypiuk (30), Anicet Hryciuk (19), Filip Geryluk (44), Ignacy Frańczuk (50), Onufry Wasyluk (21), Maksym Hawryluk (34), Jan Andrzejuk (26), Michał Wawrzyszuk (21).


Wojsko rosyjskie pogrzebało męczenników bez udziału najbliższych, w odosobnionym miejscu, a mogiłę zrównano z ziemią. W 1918 roku mieszkańcy Pratulina upamiętnili to miejsce, a 18.05.1990 szczątki zamordowanych przeniesiono do kościoła parafialnego. Papież Jan Paweł II beatyfikował męczenników 6 października 1996 roku.


Bierz przykład ze  świętych

Od 2 do 5 lutego 2017 roku naszą parafię w Zaborze odwiedzi ks. Mieczysław Pająk, misjonarz z Afryki, który opowie nam o pracy misyjnej. Na zdjęciu misjonarz z ministrantami parafii św. Piotra w Bagandou.

"Pójdźcie za Mną, a staniecie się rybakami ludzi" Mt 4,12-23

Myśl przewodnia niedzieli 22.01.2017

Msze św.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA

08:00  Zabór

10:00  Milsko

11:30  Zabór

13:00  Dąbrowa [II n.miesiąca]


Ferie zimowe: Lubuskie

30.01-12.02.2017


Spotkanie p. I Komunią św.

12.02.2017, niedziela, g.11.30


Spotkanie przed Bierzm.

17.02.2017, piątek, g. 17.00


Zebranie Rady Parafialnej

23.02.2017, czwartek, g.19.00

kurs

Kurs

Przedmałżeński


w parafii

Podwyższenia Krzyża św.

w Zielonej Górze, ul. Aliny 17.

Rozpoczęcie Kursu w niedzielę

22.01.2017, o g. 18.00

w pozostałe dni o g. 19.00

int. papieskie

Intencje papieskie
dla grup modlitewnych
na styczeń 2017

Intencja ewangelizacyjna
Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, zangażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
193346